Stichting Adullam


Voor ambulante hulpverlening en counseling

Posts from juli 2015

Verstrooid, maar genadig uitverkoren (deel 2)

“Petrus, … de uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd” (1 Petrus 1:2). Verstrooid, en toch vertroost en vol goede hoop De eens zo trotse en zelfingenomen discipel Petrus was tot een nederige apostel van de hoop geworden die andere “vreemdelingen”…

Verstrooid, maar genadig uitverkoren (deel 1)

“Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd” (1 Petrus 1:1-2). Leven als een van huis en haard verdreven “vreemdeling” We leven anno 2015…

Horoscoop

De basisgedachte van een horoscoop is dat de machten van de hemel het leven van mensen bepalen en beïnvloeden. Hoe werkt dat? Om te beginnen heb je iemands geboortedatum nodig. Het jaar is netjes in twaalf gelijke delen verdeeld en ieder deel draagt de naam van een teken van de Dierenriem. ‘Jouw sterrenbeeld’ wordt dan bepaald door het sterrenbeeld waarin de zon…