Stichting Adullam


Voor ambulante hulpverlening en counseling
Kees En Margreet Beekhuizen

Nieuwsbrief december 2020

Geliefde gebedspartners

“…opdat u onze zaken zoudt weten…”

Nu wij door Gods genade en bescherming aan het eind van dit enerverende jaar 2020 zijn gekomen, heffen we onze hoofden op, omdat de Heere Jezus en de apostel Paulus ons voorgehouden hebben dat te doen.

Om ons heen vallen geliefden weg, zijn mensen aan huis gebonden, ook in onze familie en christelijke gemeenschappen. Maar de Heere Jezus gaf ook bemoedigingen.

De door onze zoon gedigitaliseerde Trans World Radio programma´s op de door hem vernieuwde website worden goed beluisterd en de Zoom, Skype, Mail en Whatsapp Bijbelstudies konden met honderden medegelovigen in binnen- en buitenland in grotere mate worden gedeeld dan ooit tevoren. Een luisteraar getuigde onlangs op WhatsApp: “Wist u, dat uw ingesproken video’s van stichting Adullam van grote waarde zijn? Al veel heb ik er geluisterd. De liedjes vind ik ook zo prachtig… zoals:  🎵 Er is hoop, hoop voor de Toekomst. 🎶 Alleen God de Vader weet welke uitwerking uw werk heeft. Maar dat HIJ het gebruikt, is zeker. Al is het er voor één. Geliefde broeder, ga door met Zijn evangelie te delen. Dank u wel daarvoor.”

Inderdaad, ondanks ervaren verdrukking, moeite, verdriet, verlies en vraagtekens, riep de Lijdende Knecht des Heeren de Zijnen op, tijdens Zijn eigen verdriet en verlatenheid, hun hoofden omhoog te heffen, omdat onze verlossing nabij is (Lukas 21:28).

En zo bad de Heere Jezus óók voor hen die wilden luisteren naar het Woord van Zijn getuigenis. Wat een bemoediging om door te gaan met getuigen, ondanks alle moeilijkheden en verdrukking die we kunnen ervaren in Zijn dienst (Johannes 17:14-26)!

De psalmdichter van Psalm 31 getuigde in vers 20 “O, Hoe groot is Uw goed, dat Gij weggelegd hebt voor degenen die U vrezen, dat Gij gewrocht hebt voor degenen die op U betrouwen, in de tegenwoordigheid van mensenkinderen.” 

Ook de apostel Petrus sprak over “de erfenis, die in de hemelen bewaard is”, voor hen die in de Heere Jezus geloven en ons vertrouwen alleen op Zijn werk op het kruis stellen (1 Petrus 1:3-5). Daarom verliezen wij de moed niet en schrijven wij met de apostel Paulus in Efeze 6:22b-24; “…opdat u onze zaken zoudt weten, en uw harten zouden vertroost worden. Vrede zij den broederen, en liefde met geloof, van God den Vader, en den Heere Jezus Christus. De genade zij met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid. Amen.”

Gezegend uiteinde en een gelukkig 2021 toegewenst!

Kees en Margreet Beekhuizen

Nederlands:

Engels:

0 Reactie

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *