Stichting Adullam


Voor ambulante hulpverlening en counseling

Brochure “Gods Stem verstaan tijdens een Quarantaine periode”

Deze te downloaden brochure bevat de volgende hoofdstukken: Covid-vaccins: uw lichaam, uw keuze? Gods Stem in een periode van afzondering De tijden van de heidenvolkeren Getuigen en bidden in je binnenkamer Wat de Bijbel ons leert over tekenen Gevangen in je eigen huis Bidden totdat God’s gramschap overgaat Tekenen in de eindtijd Geleid door valse profeten Epidemieën en economische malaise in Gods…

Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief december 2020

Nu wij door Gods genade en bescherming aan het eind van dit enerverende jaar 2020 zijn gekomen, heffen we onze hoofden op, omdat de Heere Jezus en de apostel Paulus ons voorgehouden hebben dat te doen.

Om ons heen vallen geliefden weg, zijn mensen aan huis gebonden, ook in onze familie en christelijke gemeenschappen. Maar de Heere Jezus gaf ook bemoedigingen!

Opwekking; bekering van afgoderij

In een radioprogramma van de stichting Adullam via TWR heb ik enkele kenmerken van een opwekking genoemd, maar ook verhinderingen die een opwekking in de weg kunnen staan. Evangelist Wim Malgo van de Midder­nachtszending beschreef reeds in 1993 hoe moderne afgoden hier in de weg kunnen staan. We willen in deze studie aandacht daaraan besteden en ze bij de naam noemen. Heel…

De opname van de Gemeente in de eindtijd

H. Huibers & Norbet Lieth De opname is in de huidige tijd een onderwerp waar steeds minder aandacht aan wordt besteed. Zeker nu er binnen het christendom meer wereldgelijkheid komt is de hoop op een spoedige opname verder naar de achtergrond verdrongen. Daarbij wordt er over de opname van de gemeente verschillend gedacht. Er zijn kort gezegd drie leerstellingen. Een opname voor…

Verstrooid, maar genadig uitverkoren (deel 2)

“Petrus, … de uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd” (1 Petrus 1:2). Verstrooid, en toch vertroost en vol goede hoop De eens zo trotse en zelfingenomen discipel Petrus was tot een nederige apostel van de hoop geworden die andere “vreemdelingen”…

Verstrooid, maar genadig uitverkoren (deel 1)

“Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd” (1 Petrus 1:1-2). Leven als een van huis en haard verdreven “vreemdeling” We leven anno 2015…