Stichting Adullam


Voor ambulante hulpverlening en counseling

Overdenkingen

Hieronder vindt allerlei soorten aan overdenkingen. Dit kunnen bijbelteksten, korte overdenkingen of zelfs wat uitgebreidere bijbelstudies zijn. Sommige van de bijbelstudies zijn ook beschikbaar als PDF. Die vindt u terug in de online winkel.

Opwekking; bekering van afgoderij

In een radioprogramma van de stichting Adullam via TWR heb ik enkele kenmerken van een opwekking genoemd, maar ook verhinderingen die een opwekking in de weg kunnen staan. Evangelist Wim Malgo van de Midder­nachtszending beschreef reeds in 1993 hoe moderne afgoden hier in de weg kunnen staan. We willen in deze studie aandacht daaraan besteden en ze bij de naam noemen. Heel…

De opname van de Gemeente in de eindtijd

H. Huibers & Norbet Lieth De opname is in de huidige tijd een onderwerp waar steeds minder aandacht aan wordt besteed. Zeker nu er binnen het christendom meer wereldgelijkheid komt is de hoop op een spoedige opname verder naar de achtergrond verdrongen. Daarbij wordt er over de opname van de gemeente verschillend gedacht. Er zijn kort gezegd drie leerstellingen. Een opname voor…

Verstrooid, maar genadig uitverkoren (deel 2)

“Petrus, … de uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd” (1 Petrus 1:2). Verstrooid, en toch vertroost en vol goede hoop De eens zo trotse en zelfingenomen discipel Petrus was tot een nederige apostel van de hoop geworden die andere “vreemdelingen”…

Verstrooid, maar genadig uitverkoren (deel 1)

“Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd” (1 Petrus 1:1-2). Leven als een van huis en haard verdreven “vreemdeling” We leven anno 2015…

Horoscoop

De basisgedachte van een horoscoop is dat de machten van de hemel het leven van mensen bepalen en beïnvloeden. Hoe werkt dat? Om te beginnen heb je iemands geboortedatum nodig. Het jaar is netjes in twaalf gelijke delen verdeeld en ieder deel draagt de naam van een teken van de Dierenriem. ‘Jouw sterrenbeeld’ wordt dan bepaald door het sterrenbeeld waarin de zon…