Stichting Adullam


Voor ambulante hulpverlening en counseling

Waarom zou u doneren?

Omdat we als Stichting Adullam van mening zijn dat het evangelie overal verkondigd dient te worden. De valuta die dit op aarde mogelijk maakt is geld.

Waarvoor doneren?

Uw donatie wordt als volgt gebruikt:

  • Vaste lasten voor het instant houden van de informatie op de website, het drukken van boekwerken om uit te delen en de te volstaan aan de vraag “kom over en help ons”.
  • Ontwikkeling: De kracht van Stichting Adullam ligt in het verspreiden van Gods Woord en het lesgeven in- en ondersteunen van de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Wij geloven dat het belangrijk is om de mensen voldoende kennis te geven zodat zij zelf in hun persoonlijke relatie met de Here Jezus verder kunnen groeien en voorbereid worden om de opgedane kennis verder te verspreiden onder de lokale bevolking. Hiervoor is het nodig om financiëel draagkracht te hebben om voldoende aanwezig te zijn en gedrukt materiaal beschikbaar te kunnen stellen.
  • Overige doelen: Bijdragen die ontvangen worden als de kosten gedekt zijn, of als er geen specifiek doel voor opgegeven is, zullen ten alle tijde gebruikt worden om de internationale ambulante hulpverlening, counseling en het evangelisatie werk van Stichting Adullam te kunnen voorzetten.

Hoe kunt u doneren?

Wij vinden het fijn om te weten wat uw motivatie is om vrijwillig bij te dragen, daarom verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen via het contactformulier. Kies dan als onderwerp “Financiële ondersteuning“. Wij nemen dan vanuit Stichting Adullam contact met u op.

U kunt ook een donatie overmaken op:

ABN AMRO-rekening: 573046980
Ten name van: Stichting Adullam
Te Doetinchem
o.v.v. “Donatie werk Stichting Adullam
(IBAN: NL59ABNA0573046980 / BIC: ABNANL2A)

Belastingaftrek
Stichting Adullam is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat u uw giften aan Stichting Adullam kunt aftrekken bij uw belastingaangifte. Meer informatie over deze ANBI status vindt u via deze link.