Stichting Adullam


Voor ambulante hulpverlening en counseling

Het werk van stichting Adullam Internationaal

Bibliabus (1979-1987)

Stichting Adullam is in 1981 opgericht door het echtpaar Kees en Margreet Beekhuizen met als doel om christelijke hulpverlening te bieden. Sinds 1978 is Kees, na ruim twintig jaar werkzaam te zijn geweest in de ontwikkeling van medisch elektronische apparatuur, fulltime in dienst van de Heere. Hij deed counselingwerk vanuit een Bijbelkiosk en via landelijke Bijbelkringen.

De volledige titel van de stichting is “Stichting Adullam, voor internationale ambulante hulpverlening en pastorale counseling“.

Kees & Margreet Beekhuizen

In 1989 emigreerden Kees en Margreet naar de Nederlandse Antillen. Op Curaçao, Bonaire en Aruba werd pastoraal werk gedaan d.m.v. radioprogramma’s voor o.a. Trans World Radio. Ook werden Bijbelstudies gegeven op scholen, aan de Universiteit en in de gevangenis. Hierbij werd samengewerkt met justitie en sociaal-medische diensten. Sinds 1994 zijn Kees en Margreet weer woonachtig in Nederland, waarbij zij verder zijn gegaan met hun werk voor de Heere Jezus.

Het wereldwijde werk van de Stichting Adullam bestaat vooral uit het geven van counseling en Bijbelstudie lessen. Deze worden als flyers en brochures onder seminar bezoekers uitgedeeld. Het Bijbelstudie en counselingwerk van Stichting Adullam vindt anno 2017 nog steeds plaats in Afrika en India, waar lokale Adullam vestigingen bij de overheid zijn geregistreerd, elk met een eigen website.

Doel en visie

Het doel en de visie van de stichting zijn eenvoudig; het verspreiden van het Evangelie van Jezus Christus met behulp van de gaven en talenten die God geeft.

De huidige cursussen, Bijbelstudies en gedigitaliseerde Antilliaanse Trans World Radio radioprogramma’s ondersteunen dit doel en deze visie. Deze website werkt op deze wijze mee aan de verspreiding van het Evangelie en bieden gelijktijdig de ondersteuning om Bijbelstudies te lezen, te beluisteren, te downloaden of uit te printen. Zo kan iedere belangstellende onderricht krijgen uit het Woord van God, de Bijbel.

Er kan gereageerd worden op de thema’s van de uitgeschreven Bijbelstudies door middel van de reactieformulieren die op meerdere plekken op de website staan. Men kan ook via het contactformulier een reactie of vraag verzenden.

Wij wensen u, de lezer, dan ook Gods zegen met het doornemen van het beschikbaar gestelde materiaal op deze website.